Ambitie

Archief Eemland werkt samen met andere partners aan ons cultureel erfgoed en aan de identiteit van de stad. Door onze historische kennis en die van de Amersfoorters te bundelen vormt Archief Eemland een laagdrempelig en toegankelijk kenniscentrum. We bouwen samen aan geschiedenis door persoonlijke aandacht in onze dienstverlening, presentatie en activiteiten. We combineren dit met digitale, eigentijdse mogelijkheden.

Indicatoren

Cultuur

Archief Eemland

Bekendheid Archief Eemland

Cultuur

Archief Eemland

Aantal bezoekers en deelnemers activiteiten Archief Eemland

Cultuur

Archief Eemland

Digitale bezoekers via www.archiefeemland.nl

Overzicht Indicatoren

Indicatoren

IndicatorRealisatie cijfersStreefcijfersToelichting
201120122013201420152016201720182019
Bekendheid Archief Eemland49%55%
Aantal bezoekers en deelnemers activiteiten Archief Eemland280033002700400043008000
Digitale bezoekers via www.archiefeemland.nl127000171000166000174000174500166000

Doelstellingen

Archief Eemland bewaart de lokale en regionale historie, maakt deze toegankelijk en stelt deze beschikbaar. Het archief stimuleert mensen kennis te nemen van de historie, er kennis aan toe te voegen en te delen met ons en elkaar.

Onze inzet

Archief Eemland beheert de archieven van de gemeente Amersfoort die na 20 jaar worden overgedragen en stelt deze voor een breed publiek beschikbaar. Dat is onze wettelijke taak. Daarbij ligt de aandacht niet alleen op het fysiek beschikbaar stellen, maar ook op duurzaam digitaal informatiebeheer. De eigen organisatie en de inwoner moeten kunnen vertrouwen op de toegankelijkheid van digitale informatie.

In augustus 2017 bezocht een familie uit Amerika Archief Eemland om genealogische bronnen te raadplegen.

Archief Eemland beheert en houdt ook toezicht op de archieven van de gemeenten Baarn, Eemnes, Leusden, Renswoude, Woudenberg en Soest. De gemeentearchivaris voert het archiefwettelijke toezicht uit voor de gemeente Bunschoten. 

We werken aan onze digitale dienstverlening door het verbeteren van onze website en het digitaliseren van diverse historische collecties voor een breed publiek. De middeleeuwse collectie van het hofje De Armen de Poth, genealogische bronnen zoals de Amersfoortse bevolkingsregisters en onze videocollectie zijn voorbeelden van succesvolle digitaliseringsprojecten.

Archief Eemland is bezig om haar dienstverlening verder te digitaliseren.

Omdat we graag Amersfoorters willen betrekken bij ons archief, zijn we in 2016 gestart met
tentoonstellingen die worden ingericht door gastcuratoren. 'Van, voor en door de stad' is
hierbij ons motto. In 2017 is de tentoonstelling “Van Werkplaats tot Broedplaats”, over de geschiedenis van het Eemkwartier geopend. In het kader van het Stijljaar is de geboorteakte van Piet Mondriaan in bruikleen gegeven aan het Mondriaanhuis. Daarnaast start een fototentoonstelling en presentatie van een boek over het Sportfondsenbad dat gesloopt wordt. Wederom komt hierdoor een mooie samenwerking tot stand met twee gastcuratoren uit de stad. In 2018 werken we mee aan het 140-jarig bestaan van de Oudheidkundige Vereniging Flehite, het Europese Jaar van het Europees Erfgoed en het landelijke initiatief over Casper van Wittel.

De samenwerking met gastcuratoren uit de stad zorgt voor interessante coalities, waarbij ook andere organisaties aansluiten, zoals Amersfoort in C, Museum Flehite, Kamp Amersfoort, en de organisatieonderdelen Archeologie en Monumentenzorg. 

Samenwerking

Interne samenwerking
Met het oog op renovatie van het stadhuis en de overgang naar (volledig) digitaal werken, wordt onderzocht of gemeentelijke archieven binnen de wettelijke termijn van 20 jaar versneld kunnen worden overgedragen aan Archief Eemland. We werken nauw samen met de gemeentelijke afdeling(en) die zich hiermee bezighouden.

Daarnaast werken we samen met de organisatieonderdelen Monumentenzorg en Archeologie.

Onze vrijwilligers ondersteunen ons bij verschillende activiteiten zoals de publieksdienstverlening aan de balie, het beschrijven van foto’s en bouwtekeningen. Waardevolle persoonlijke geschiedenissen van Amersfoorters worden vastgelegd door het Oral History team.

Externe samenwerking
We werken samen met lokale, provinciale en landelijke partners aan de maatschappelijke
meerwaarde van Archief Eemland; wij werken aan de vergroting van het enthousiasme voor
geschiedenis en het versterken van de lokale identiteit van stad en regio.

We werken samen met landelijke organisaties in de erfgoedsector, brancheverenigingen en
archieven en wisselen nieuwe ontwikkelingen uit.

Huisvesting
Archief Eemland is gevestigd in Het Eemhuis. We werken samen met Scholen in de Kunst, de
Bibliotheek en Kade. De programmering van het Eemhuis vullen we zoveel mogelijk gezamenlijk in. Hiermee werken we aan het positioneren van het Eemhuis als ‘Cultuurwarenhuis van Amersfoort’.
Met onze cultuurhistorische partners (zowel gemeenteafdelingen als externe partijen zoals
Museum Flehite, VVV, ’t Gilde, Waterlijn, Kamp Amersfoort) werken we samen aan
gemeenschappelijke projecten.


Golfbreker Radio bij de opening van de expositie 'Van Werk- tot Broedplaats' op 12 mei 2017. Foto: Cees Wouda.

De opening van de expositie 'Van Werk- tot Broedplaats' op 12 mei 2017. Foto: Cees Wouda.

Maatregelen

Op dit deelprogramma zijn geen herstelmaatregelen van toepassing of zijn de herstelmaatregelen reeds gerealiseerd.

Gerelateerde links

Er zijn geen gerelateerde links voor dit deelprogramma.