BR.01.02

Saldo begin 2017

Erbij 2017

Eraf 2017

Saldo begin 2018

Erbij 2018

Eraf 2018

Saldo begin 2019

A. Reserve ter afdekking van risico's

Saldireserve

72.063

15.553

16.898

70.718

5.203

7.514

68.407

Compartiment risico's grondexploitaties

5.000

1.743

0

6.743

0

0

6.743

Totaal Saldireserve

77.063

17.296

16.898

77.461

5.203

7.514

75.150

Bedrijfsvoeringsreserve

2.273

994

0

3.267

0

0

3.267

Bedrijfsvoeringsreserve CBA

902

66

0

968

0

0

968

Calamiteiten budgetsubsidiëring

1.429

160

296

1.293

68

0

1.361

Participatiebudget

3.147

0

904

2.243

0

1.134

1.109

Rekeningsaldo

25.779

0

25.779

0

0

0

0

Totaal risicoreserves

110.593

18.516

43.877

85.232

5.271

8.648

81.855

B. Reserve ivm meerjarig beleid

Wijkse voorzieningen Vathorst

521

730

544

707

334

145

896

Ruimtelijke investeringen (RRI)

861

845

50

1.656

0

0

1.656

Maatschappelijke opvang

2.039

1.337

0

3.376

0

0

3.376

Sociaal programma A'foort Vernieuwt

2.289

0

0

2.289

0

50

2.239

Reserve sociale woningbouw

5.490

1.685

0

7.175

0

0

7.175

Reserve verhoogde Asielinstroom

0

390

0

390

0

0

390

Reserve Sociaal Domein

Reserve Sociaal Domein

10.253

0

125

10.128

0

2.330

7.798

Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn

0

750

0

750

0

0

750

Saldo programma 4 Sociaal Domein jaarrekening 2016

0

8.988

0

8.988

0

0

8.988

Totaal Reserve Sociaal Domein

10.253

9.738

125

19.866

0

2.330

17.536

Totaal reserves meerjarig beleid

21.453

14.725

719

35.459

334

2.525

33.268

C. Reserves voor beleidsprioriteiten

Specifieke beleidsreserve

643

0

643

0

0

0

0

Stedelijke voorzieningen (RSV)

1.191

700

2.444

-553

700

0

147

Knooppunt Hoevelaken

3.754

661

0

4.415

799

0

5.213

Verkoop gerestaureerde woningen

76

0

0

76

0

0

76

Armandomuseum

378

6

90

294

25

90

228

Binnenstedelijke ontwikkelingen

2.351

0

0

2.351

0

0

2.351

Evenementen

90

314

0

404

65

0

469

Totaal reserves beleidsprioriteiten

8.482

1.681

3.177

6.986

1.588

90

8.485

D. Egalisatie reserves

1/3e regeling sport

1.033

140

0

1.173

0

0

1.173

Totaal egalisatiereserves

1.033

140

0

1.173

0

0

1.173

E. Financieel-technische reserves

BTW-Compensatiefonds

215

0

215

0

0

0

0

Uitvoering bodembescherming en sv

2.566

787

1.055

2.298

785

763

2.320

Banenplan

217

0

0

217

0

0

217

Openbaar vervoer (RIS)

363

0

0

363

0

0

363

Reserve VERDER

6.005

1.500

1.500

6.005

2.500

1.500

7.005

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen

1.556

13.409

2.330

12.635

1.559

1.560

12.634

Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling

271

270

150

391

200

250

341

Reserve voorziening onderhoud:

-Onderhoud schoolgebouwen

1.902

0

0

1.902

0

0

1.902

-Onderhoud geb brandweer

1.286

96

0

1.382

96

0

1.478

-Groot onderhoud cba

789

100

0

889

100

0

989

-Onderhoud De Dissel

446

0

0

446

0

0

446

-Onderhoud stadhuisplein

6.054

1.184

1.428

5.810

1.184

600

6.394

-Onderhoud openbare ruimte

1.268

0

0

1.268

0

0

1.268

-Reserve dekking kapitaallasten stadhuisplein

0

0

0

0

955

0

955

-Reserve onderhoud monumentale panden

1.908

0

0

1.908

0

0

1.908

Ombuigingsreserve

2.935

0

2.013

922

0

850

72

Verkiezingen

0

0

0

0

0

0

0

Totaal financieel-technische reserves

27.780

17.346

8.691

36.435

7.379

5.523

38.291

TOTAAL RESERVES

169.341

52.408

56.464

165.285

14.573

16.786

163.072

Saldo begin 2019

Erbij 2019

Eraf 2019

Saldo begin 2020

Erbij 2020

Eraf 2020

Saldo begin 2021

A. Reserve ter afdekking van risico's

Saldireserve

68.407

5.629

1.049

72.987

9.302

0

82.289

Compartiment risico's grondexploitaties

6.743

0

0

6.743

0

0

6.743

Totaal Saldireserve

75.150

5.629

1.049

79.730

9.302

0

89.032

Bedrijfsvoeringsreserve

3.267

0

0

3.267

200

0

3.467

Bedrijfsvoeringsreserve CBA

968

0

0

968

0

0

968

Calamiteiten budgetsubsidiëring

1.361

68

0

1.429

68

0

1.497

Participatiebudget

1.109

0

1.056

53

0

52

1

Rekeningsaldo

0

0

0

0

0

0

0

Totaal risicoreserves

81.855

5.697

2.105

85.448

9.570

52

94.965

B. Reserve ivm meerjarig beleid

Wijkse voorzieningen Vathorst

896

267

0

1.163

272

0

1.435

Ruimtelijke investeringen (RRI)

1.656

0

0

1.656

0

0

1.656

Maatschappelijke opvang

3.376

0

0

3.376

0

0

3.376

Sociaal programma A'foort Vernieuwt

2.239

0

0

2.239

0

0

2.239

Reserve sociale woningbouw

7.175

0

0

7.175

0

0

7.175

Reserve verhoogde Asielinstroom

390

0

0

390

0

0

390

Reserve Sociaal Domein

Reserve Sociaal Domein

7.798

0

1.834

5.964

0

96

5.868

Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn

750

0

0

750

0

0

750

Saldo programma 4 Sociaal Domein jaarrekening 2016

8.988

0

0

8.988

0

0

8.988

Totaal Reserve Sociaal Domein

17.536

0

1.834

15.702

0

96

15.606

Totaal reserves meerjarig beleid

33.268

267

1.834

31.701

272

96

31.877

C. Reserves voor beleidsprioriteiten

Specifieke beleidsreserve

0

0

0

0

0

0

0

Stedelijke voorzieningen (RSV)

147

700

0

847

700

0

1.547

Knooppunt Hoevelaken

5.213

835

0

6.048

872

0

6.920

Verkoop gerestaureerde woningen

76

0

0

76

0

0

76

Armandomuseum

228

10

90

149

7

90

65

Binnenstedelijke ontwikkelingen

2.351

0

0

2.351

0

0

2.351

Evenementen

469

65

0

534

50

0

584

Totaal reserves beleidsprioriteiten

8.485

1.610

90

10.004

1.629

90

11.543

D. Egalisatie reserves

1/3e regeling sport

1.173

0

0

1.173

0

0

1.173

Totaal egalisatiereserves

1.173

0

0

1.173

0

0

1.173

E. Financieel-technische reserves

BTW-Compensatiefonds

0

0

0

0

0

0

0

Uitvoering bodembescherming en sv

2.320

785

50

3.055

785

0

3.840

Banenplan

217

0

0

217

0

0

217

Openbaar vervoer (RIS)

363

0

0

363

0

0

363

Reserve VERDER

7.005

3.700

1.500

9.205

1.500

1.500

9.205

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen

12.634

555

2.504

10.684

1.670

1.909

10.445

Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling

341

200

150

391

0

0

391

Reserve voorziening onderhoud:

-Onderhoud schoolgebouwen

1.902

0

0

1.902

0

0

1.902

-Onderhoud geb brandweer

1.478

96

0

1.573

96

0

1.669

-Groot onderhoud cba

989

100

0

1.090

100

0

1.190

-Onderhoud De Dissel

446

0

0

446

0

0

446

-Onderhoud stadhuisplein

6.394

1.184

5.101

2.477

1.184

2.860

801

-Onderhoud openbare ruimte

1.268

0

0

1.268

0

0

1.268

-Reserve dekking kapitaallasten stadhuisplein

955

575

0

1.530

0

0

1.530

-Reserve onderhoud monumentale panden

1.908

0

0

1.908

0

0

1.908

Ombuigingsreserve

72

0

0

72

0

0

72

Verkiezingen

0

0

0

0

0

0

0

Totaal financieel-technische reserves

38.291

7.194

9.305

36.180

5.335

6.269

35.245

TOTAAL RESERVES

163.072

14.768

13.334

164.506

16.805

6.507

174.803

Saldo begin 2021

Erbij 2021

Eraf 2021

Saldo begin 2022

A. Reserve ter afdekking van risico's

Saldireserve

82.289

11.940

0

94.229

Compartiment risico's grondexploitaties

6.743

0

0

6.743

Totaal Saldireserve

89.032

11.940

0

100.972

Bedrijfsvoeringsreserve

3.467

0

0

3.467

Bedrijfsvoeringsreserve CBA

968

0

0

968

Calamiteiten budgetsubsidiëring

1.497

68

0

1.565

Participatiebudget

1

0

0

1

Rekeningsaldo

0

0

0

0

Totaal risicoreserves

94.965

12.008

0

106.974

B. Reserve ivm meerjarig beleid

Wijkse voorzieningen Vathorst

1.435

272

0

1.707

Ruimtelijke investeringen (RRI)

1.656

0

0

1.656

Maatschappelijke opvang

3.376

0

0

3.376

Sociaal programma A'foort Vernieuwt

2.239

0

0

2.239

Reserve sociale woningbouw

7.175

0

0

7.175

Reserve verhoogde Asielinstroom

390

0

0

390

Reserve Sociaal Domein

Reserve Sociaal Domein

5.868

0

0

5.868

Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn

750

0

0

750

Saldo programma 4 Sociaal Domein jaarrekening 2016

8.988

0

0

8.988

Totaal Reserve Sociaal Domein

15.606

0

0

15.606

Totaal reserves meerjarig beleid

31.877

272

0

32.148

C. Reserves voor beleidsprioriteiten

Specifieke beleidsreserve

0

0

0

0

Stedelijke voorzieningen (RSV)

1.547

700

0

2.247

Knooppunt Hoevelaken

6.920

911

0

7.831

Verkoop gerestaureerde woningen

76

0

0

76

Armandomuseum

65

3

68

0

Binnenstedelijke ontwikkelingen

2.351

0

0

2.351

Evenementen

584

50

0

634

Totaal reserves beleidsprioriteiten

11.543

1.664

68

13.139

D. Egalisatie reserves

1/3e regeling sport

1.173

0

0

1.173

Totaal egalisatiereserves

1.173

0

0

1.173

E. Financieel-technische reserves

BTW-Compensatiefonds

0

0

0

0

Uitvoering bodembescherming en sv

3.840

0

0

3.840

Banenplan

217

0

0

217

Openbaar vervoer (RIS)

363

0

0

363

Reserve VERDER

9.205

0

0

9.205

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen

10.445

1.458

1.413

10.489

Reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling

391

0

0

391

Reserve voorziening onderhoud:

-Onderhoud schoolgebouwen

1.902

0

0

1.902

-Onderhoud geb brandweer

1.669

96

0

1.765

-Groot onderhoud cba

1.190

100

0

1.290

-Onderhoud De Dissel

446

0

0

446

-Onderhoud stadhuisplein

801

1.184

1.700

285

-Onderhoud openbare ruimte

1.268

0

0

1.268

-Reserve dekking kapitaallasten stadhuisplein

1.530

0

250

1.280

-Reserve onderhoud monumentale panden

1.908

0

0

1.908

Ombuigingsreserve

72

0

0

72

Verkiezingen

0

0

0

0

Totaal financieel-technische reserves

35.245

2.838

3.363

34.720

TOTAAL RESERVES

174.803

16.782

3.432

188.154

Saldo begin 2017

Erbij 2017

Eraf 2017

Saldo begin 2018

Erbij 2018

Eraf 2018

Saldo begin 2019

Onderhoudsegalisatie

Groot onderhoud openbare ruimte

5.589

3.506

5.000

4.095

3.529

7.624

0

Integraal beheerplan OR 2019-2028

0

0

0

0

0

0

0

Onderhoud MFA's

945

267

149

1.063

267

0

1.330

Onderhoud De Dissel

0

40

0

40

40

0

80

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

6.534

3.813

5.149

5.199

3.836

7.624

1.411

Middelen derden

Groot onderhoud openbare ruimte riolering

14.868

5.660

6.000

14.528

5.660

12.000

8.187

Afkoopsommen onderhoud graven

1.819

300

113

2.006

300

124

2.182

Totaal middelen derden

16.687

5.960

6.113

16.534

5.960

12.124

10.370

Verplichtingen, verliezen, risico's

Opschoning toplocaties

1.569

0

0

1.569

0

0

1.569

Pensioenen wethouders

6.679

100

0

6.779

100

0

6.879

Wachtgelden wethouders

226

0

165

61

91

129

23

Onderhoud buitenkant schoolgebouwen

24

0

0

24

0

0

24

Bovenformatieven Servicebureau Gemeenten (SBG)

140

0

0

140

0

0

140

Leerlingenvervoer

157

0

0

157

0

0

157

Grondexploitatie De Birkt

938

0

0

938

0

0

938

Grondexploitatie Vathorst (PPS)

8.800

0

0

8.800

0

0

8.800

Grondexploitatie Podium (PPS)

6.000

0

0

6.000

0

0

6.000

Woningen Hogeweg 170-176

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

Totaal verplichtingen, verliezen, risico's

25.533

100

165

25.469

191

129

25.531

TOTAAL VOORZIENINGEN

48.755

9.873

11.426

47.201

9.987

19.877

37.311

Saldo begin 2019

Erbij 2019

Eraf 2019

Saldo begin 2020

Erbij 2020

Eraf 2020

Saldo begin 2021

Onderhoudsegalisatie

Groot onderhoud openbare ruimte

0

0

0

0

0

0

0

Integraal beheerplan OR 2019-2028

0

5.923

5.923

0

5.823

5.823

0

Onderhoud MFA's

1.330

267

0

1.597

267

0

1.864

Onderhoud De Dissel

80

40

0

120

40

0

160

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

1.411

6.230

5.923

1.718

6.130

5.823

2.025

Middelen derden

Groot onderhoud openbare ruimte riolering

8.187

5.660

7.000

6.847

5.660

7.700

4.807

Afkoopsommen onderhoud graven

2.182

300

135

2.347

300

135

2.512

Totaal middelen derden

10.370

5.960

7.135

9.195

5.960

7.835

7.319

Verplichtingen, verliezen, risico's

Opschoning toplocaties

1.569

0

0

1.569

0

0

1.569

Pensioenen wethouders

6.879

100

0

6.979

100

0

7.079

Wachtgelden wethouders

23

90

52

61

0

44

18

Onderhoud buitenkant schoolgebouwen

24

0

0

24

0

0

24

Bovenformatieven Servicebureau Gemeenten (SBG)

140

0

0

140

0

0

140

Leerlingenvervoer

157

0

0

157

0

0

157

Grondexploitatie De Birkt

938

0

0

938

0

0

938

Grondexploitatie Vathorst (PPS)

8.800

0

0

8.800

0

0

8.800

Grondexploitatie Podium (PPS)

6.000

0

0

6.000

0

0

6.000

Woningen Hogeweg 170-176

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

Totaal verplichtingen, verliezen, risico's

25.531

190

52

25.669

100

44

25.725

TOTAAL VOORZIENINGEN

37.311

12.380

13.110

36.581

12.190

13.702

35.069

Saldo begin 2021

Erbij 2021

Eraf 2021

Saldo begin 2022

Onderhoudsegalisatie

Groot onderhoud openbare ruimte

0

0

0

0

Integraal beheerplan OR 2019-2028

0

5.823

5.823

0

Onderhoud MFA's

1.864

267

0

2.131

Onderhoud De Dissel

160

40

0

200

Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen

2.025

6.130

5.823

2.332

Middelen derden

Groot onderhoud openbare ruimte riolering

4.807

5.660

8.000

2.467

Afkoopsommen onderhoud graven

2.512

300

135

2.677

Totaal middelen derden

7.319

5.960

8.135

5.144

Verplichtingen, verliezen, risico's

Opschoning toplocaties

1.569

0

0

1.569

Pensioenen wethouders

7.079

100

0

7.179

Wachtgelden wethouders

18

0

16

2

Onderhoud buitenkant schoolgebouwen

24

0

0

24

Bovenformatieven Servicebureau Gemeenten (SBG)

140

0

0

140

Leerlingenvervoer

157

0

0

157

Grondexploitatie De Birkt

938

0

0

938

Grondexploitatie Vathorst (PPS)

8.800

0

0

8.800

Grondexploitatie Podium (PPS)

6.000

0

0

6.000

Woningen Hogeweg 170-176

1.000

0

0

1.000

Totaal verplichtingen, verliezen, risico's

25.725

100

16

25.810

TOTAAL VOORZIENINGEN

35.069

12.190

13.974

33.286

Uitgebreid overzicht reserves en voorzieningen vrije tekst