Subsidies

De gemeente Amersfoort heeft een structurele subsidierelatie met ongeveer 50 instellingen en verleent daarnaast zo’n 400 incidentele subsidies per jaar. Het wettelijk kader is vastgelegd in de Algemene subsidieverordening 2015 (ASV) en de nadere subsidieregelingen.

Structurele subsidies worden verstrekt op basis van de in de gemeentebegroting opgenomen programma’s. Onderstaand een overzicht van de geraamde omvang van deze subsidies voor 2018:

Tabel: PS.01: Maximale structurele subsidie
(bedragen x € 1.000,--)

Naam instelling

2018

Programma 4 Sociaal Domein

Anonieme Alcoholisten

1,7

Speeltuinvereniging Wagenspeelplaats

6,5

Speeltuinvereniging Vriendenkring

7,5

Speeltuinvereniging Rivierenwijk

7,9

Speeltuinvereniging Het Soesterkwartier

8,0

Speeltuinvereniging Het Kruiskampkwartier

8,4

GSVA

8,8

LFB

9,3

Cliëntenraad Wsw

18,0

Cliëntenraad SZ

20,8

Stichting Het Burgerweeshuis Amersfoort

21,0

Stichting Scouting Platform Amersfoort

25,0

Prago Avondschool

26,2

Speel-O-theek Eemland

27,4

SRO

32,9

Slachtofferhulp Nederland

35,6

Stichting Timon

44,1

Amfors groep

63,6

Stichting Cliënten Contact Eemland

61,8

Artikel 1 Midden Nederland

111,3

Stadsboerderij de Vosheuvel

127,6

SRO: Natuurboerderij De Brinkhorst

153,2

GGZ Centraal

182,9

Leger des Heils

238,0

RWA (re-integratie)

369,4

Jeugdcultuur- /jeugdsportfonds Utrecht

582,9

Stadsring 51

1.950,2

Stichting Arkin

2.097,2

Stichting Kwintes

4.194,3

RWA (WSW) (Rijkssubsidie)

17.670,0

Stichting Wijkteams

12.116,0

Programma 5 Onderwijs

Scholen in de Kunst

12,3

Stichting Wijkteams

230,9

SRO Amersfoort (gymlokalen en leerlingenvervoer)

268,3

Programma 6 Sport

ASF

5,4

SRO Amersfoort

5.692,9

Programma 10 Economie en duurzaamheid

Stichting Toeristische Informatieverstrekking Amersfoort

247,4

Programma 11 Cultuur

Stichting Sint Nicolaas in Vathorst

1,1

Oranjevereniging Hooglanderveen

1,2

Stichting Oranjecomité Hoogland

1,4

Regionale Omroepvereniging De Golfbreker

9,4

Amersfoortse Oranje Vereniging

10,1

Amersfoortse Contact Commissie

10,5

Stichting Mediagroep Eemland, Vallei en Amersfoort

86,1

Holland Opera

105,5

Stichting Evenementen & Congressen

186,0

Stichting Cultureel Podium De Kelder

494,8

Theater Film Cafe De Lieve Vrouw

697,1

Theater en Congrescentrum De Flint NV

2.543,5

Amersfoort in C

2.467,8

Scholen in de Kunst

3.630,5

Stichting Bibliotheken Eemland

3.875,9

Aan bovenstaande cijfers kunnen door instellingen geen rechten worden ontleend.
In bovenstaande staat hebben we geen incidentele subsidies opgenomen. Ook niet als we de subsidies al meerdere jaren incidenteel verstrekken.  Voor een deel van de subsidies jeugd geldt dat deze van 2015 tot en met 2018 incidenteel verstrekt worden. Vanaf 2019 kopen we deze taken in en vervalt de subsidie.
Subsidieregeling #indebuurt van 8 miljoen is niet in dit overzicht opgenomen omdat deze voor 3 jaar incidenteel wordt toegekend aan de instelling InDeBuurt033.