PROGRAMMA

REKENING 2016

BEGROTING 2017

BEGROTING 2018

RAMING 2019

RAMING 2020

RAMING 2021

LASTEN

01. BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-14.752

-11.214

-10.999

-11.244

-10.400

-10.711

02. VEILIGHEID EN HANDHAVING

-15.264

-14.243

-16.092

-16.005

-15.919

-15.775

03. STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

-49.758

-50.925

-54.222

-54.181

-54.740

-55.439

04. SOCIAAL DOMEIN

-208.622

-216.590

-228.197

-227.905

-225.412

-225.029

05. ONDERWIJS

-19.268

-20.744

-20.766

-21.164

-21.763

-22.236

06. SPORT

-7.183

-7.332

-8.151

-7.644

-7.117

-6.930

07. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

-69.619

-39.061

-46.066

-48.773

-37.458

-27.685

08. WIJKEN EN WONEN

-2.444

-7.670

-4.005

-2.897

-2.846

-2.845

09. MOBILITEIT

-5.134

-5.943

-6.936

-7.043

-7.158

-7.441

10. ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

-5.287

-5.114

-5.305

-4.197

-4.203

-4.027

11. CULTUUR

-16.940

-16.912

-19.543

-19.089

-18.682

-17.758

12. FINANCIËN EN BELASTINGEN

-20.500

-8.303

-5.324

-4.932

-4.608

-4.255

13. BEDRIJFSVOERING

-28.549

-34.671

-40.217

-44.339

-42.285

-40.898

TOTAAL LASTEN

-463.319

-438.721

-465.824

-469.415

-452.591

-441.029

PROGRAMMA

REKENING 2016

BEGROTING 2017

BEGROTING 2018

RAMING 2019

RAMING 2020

RAMING 2021

BATEN

01. BESTUUR EN DIENSTVERLENING

3.497

2.813

2.900

2.898

2.898

2.898

02. VEILIGHEID EN HANDHAVING

3.885

2.944

4.786

4.773

4.805

4.821

03. STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

8.444

7.162

7.659

7.904

8.082

8.393

04. SOCIAAL DOMEIN

50.626

51.191

54.941

56.779

57.414

57.774

05. ONDERWIJS

6.969

5.668

5.669

5.669

5.669

5.669

06. SPORT

0

0

0

0

0

0

07. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

64.985

30.977

34.721

37.277

27.077

17.767

08. WIJKEN EN WONEN

6.846

244

309

309

309

309

09. MOBILITEIT

3.201

3.044

2.984

2.984

2.984

2.984

10. ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

1.206

499

507

507

507

507

11. CULTUUR

322

270

176

176

272

272

12. FINANCIËN EN BELASTINGEN

342.626

332.388

348.958

351.571

352.872

352.986

13. BEDRIJFSVOERING

0

0

0

0

0

0

TOTAAL BATEN

492.606

437.201

463.610

470.848

462.889

454.380

PROGRAMMA

REKENING 2016

BEGROTING 2017

BEGROTING 2018

RAMING 2019

RAMING 2020

RAMING 2021

TOTAAL SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

01. BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-11.255

-8.401

-8.099

-8.345

-7.502

-7.813

02. VEILIGHEID EN HANDHAVING

-11.380

-11.298

-11.306

-11.231

-11.115

-10.954

03. STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

-41.314

-43.762

-46.563

-46.277

-46.658

-47.046

04. SOCIAAL DOMEIN

-157.996

-165.400

-173.256

-171.126

-167.998

-167.254

05. ONDERWIJS

-12.299

-15.075

-15.098

-15.496

-16.094

-16.567

06. SPORT

-7.183

-7.332

-8.151

-7.644

-7.117

-6.930

07. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

-4.634

-8.084

-11.344

-11.496

-10.381

-9.919

08. WIJKEN EN WONEN

4.402

-7.426

-3.696

-2.588

-2.537

-2.536

09. MOBILITEIT

-1.933

-2.899

-3.952

-4.059

-4.174

-4.457

10. ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

-4.081

-4.616

-4.799

-3.691

-3.697

-3.521

11. CULTUUR

-16.618

-16.642

-19.367

-18.913

-18.410

-17.486

12. FINANCIËN EN BELASTINGEN

322.126

324.086

343.634

346.639

348.264

348.731

13. BEDRIJFSVOERING

-28.549

-34.671

-40.217

-44.339

-42.285

-40.898

TOTAAL SALDO

29.287

-1.520

-2.214

1.434

10.298

13.351

PROGRAMMA

REKENING 2016

BEGROTING 2017

BEGROTING 2018

RAMING 2019

RAMING 2020

RAMING 2021

TOTAAL MUTATIES RESERVES

01. BESTUUR EN DIENSTVERLENING

0

0

0

0

0

0

02. VEILIGHEID EN HANDHAVING

-96

-96

-96

-96

-96

-96

03. STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

-1.001

-169

-122

-835

-885

-100

04. SOCIAAL DOMEIN

1.920

937

3.464

2.890

148

0

05. ONDERWIJS

169

-31

-25

-19

-19

-19

06. SPORT

-300

-2

-2

-2

-2

-2

07. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

-1.388

50

0

0

0

0

08. WIJKEN EN WONEN

-5.490

50

50

0

0

0

09. MOBILITEIT

6.570

-581

-1.960

-2.088

112

112

10. ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

-321

-100

0

-100

-50

-50

11. CULTUUR

465

34

15

30

48

30

12. FINANCIËN EN BELASTINGEN

2.113

8.312

560

-6.662

-11.808

-14.485

13. BEDRIJFSVOERING

-6.149

-6.884

329

5.449

2.253

1.258

TOTAAL MUTATIES RESERVES

-3.509

1.520

2.213

-1.433

-10.298

-13.351

PROGRAMMA

REKENING 2016

BEGROTING 2017

BEGROTING 2018

RAMING 2019

RAMING 2020

RAMING 2021

TOTAAL SALDO INCLUSIEF MUTATIES RESERVES

01. BESTUUR EN DIENSTVERLENING

-11.255

-8.401

-8.099

-8.345

-7.502

-7.813

02. VEILIGHEID EN HANDHAVING

-11.476

-11.394

-11.401

-11.327

-11.210

-11.050

03. STEDELIJK BEHEER EN MILIEU

-42.315

-43.932

-46.686

-47.113

-47.543

-47.146

04. SOCIAAL DOMEIN

-156.076

-164.463

-169.792

-168.236

-167.850

-167.254

05. ONDERWIJS

-12.130

-15.106

-15.123

-15.515

-16.113

-16.586

06. SPORT

-7.483

-7.334

-8.153

-7.646

-7.119

-6.932

07. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

-6.022

-8.034

-11.344

-11.496

-10.381

-9.919

08. WIJKEN EN WONEN

-1.089

-7.376

-3.646

-2.588

-2.537

-2.536

09. MOBILITEIT

4.637

-3.480

-5.911

-6.147

-4.062

-4.345

10. ECONOMIE EN DUURZAAMHEID

-4.402

-4.716

-4.799

-3.791

-3.747

-3.571

11. CULTUUR

-16.154

-16.608

-19.352

-18.883

-18.361

-17.456

12. FINANCIËN EN BELASTINGEN

324.239

332.398

344.194

339.977

336.456

334.246

13. BEDRIJFSVOERING

-34.698

-41.555

-39.888

-38.890

-40.031

-39.639

TOTAAL SALDO

25.778

0

0

0

0

0