Risico’s en weerstandsvermogen

De belangrijkste financiële risico’s die we lopen, hebben betrekking op het sociaal domein. Voor een top tien van de belangrijkste risico’s verwijzen wij u naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Op basis van de geïnventariseerde risico’s is er een weerstandscapaciteit nodig van afgerond € 35,6 miljoen. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat sinds de begroting 2016-2019 uit de Saldireserve plus de reserve sociaal domein. De saldireserve bedraagt € 77,5 miljoen en de reserve sociaal domein bedraagt € 19,8 miljoen. De weerstandsratio komt daarmee op 2,7 wat ruimschoots boven de door de raad gestelde norm van 1 ligt.