Vennootschapsbelastingplicht voor Overheidsbedrijven

Per 1 januari 2016 zijn alle overheidsbedrijven, dus ook gemeenten, belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Dit betekent dat zij Vpb dienen te betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken.

Binnen de gemeente Amersfoort is onderzocht of er sprake is van activiteiten die belastingplichtig zijn voor de Vpb, dat wil zeggen: activiteiten die door de 'ondernemerspoort' gaan. De uitkomst van dit onderzoek is dat deze er niet zijn en de gemeente op dit moment dus niet Vpb-plichtig is.
Inzake de activiteiten van het grondbedrijf wordt naar aanleiding van de laatste fiscale ontwikkelingen/richtlijnen op dit moment gewerkt aan nieuwe berekeningen. Onze huidige verwachting is dat de conclusie voorlopig niet zal wijzigen. Jaarlijks zullen we blijven beoordelen of de activiteiten van het grondbedrijf door de 'ondernemerspoort' gaan.