Overzicht van de investeringen

Hieronder presenteren we een overzicht van de voorgenomen investeringen voor de komende jaren. De investeringen die voorgaande jaren ook reeds geraamd waren, zijn waar nodig aangepast aan de hogere (bouw)kosten.

Tabel: MI.01 Meerjaren investeringsplan
(bedragen x € 1.000,--)

PROGRAMMA

BEGROTING 2018

RAMING 2019

RAMING 2020

RAMING 2021

TOTAAL

01 Bestuur en dienstverlening

Investeringen met een economisch nut

Audiovisuele middelen raadszaal

-218

Verkiezingen raad

-101

Totaal investeringen 01 Bestuur en dienstverlening

-319

0

0

0

-319

02 Veiligheid en handhaving

Programma 02 Veiligheid en handhaving heeft geen investeringen

03 Stedelijk beheer en milieu

Investeringen met maatschappelijk nut

Herstelprogramma kademuren

-296

-296

Openbare ruimte:

Bruggen Kattenbroek

-751

Bruggen Stadskern

-900

Geluidsreducerend asfalt

-460

-460

Verharding Schothorst zuid en noord

-653

-2.380

Verharding Randenbroek

-596

-766

Verharding Hoogland

-266

-104

Verharding De Koppel

-126

Verharding Vermeerkwartier

-542

Verharding Valleipoort

-184

Verharding Soesterkwartier

-475

Beschoeiing Zielhorst en Randenbroek

-524

-524

Vervanging masten

-131

-193

Vervanging armaturen

-579

-1.833

Aanpak Leusderweg

-300

Verharding Leusderkwartier

-57

-262

Herstel kademuren en bruggen 2020

-295

Entreegebied Rusthof

-1.900

Vervangingsinvestering or 2021

-9.000

Totaal investeringen 03 Stedelijk beheer en milieu

-2.496

-4.437

-8.918

-9.000

-24.851

04 Sociaal Domein

Programma 04 Sociaal Domein heeft geen investeringen

05 Onderwijs

Investeringen met een economisch nut

De Vosheuvel: 1e inr. olp/meub.

-285

Kosten jur overdr stek parel kinderhof

-389

Start met primair onderwijs

-5.400

Start vmbo

-11.200

Modernisering schoolgebouwen

-1.005

Indexering onderwijsinvesteringen

-1.000

Totaal investeringen 05 Onderwijs

-2.394

-16.885

0

0

-19.279

06 Sport

Zie programma 07 Ruimtelijke ontwikkeling

07 Ruimtelijke ontwikkeling

Investeringen met een economisch nut

Welzijn/wijkontwikkeling:

Aanpassingen wijkaccomodaties

-101

Sport:

Toplaag kunstgras Nieuwland

-251

Toplaag kunstgras Hoogland

-251

Toplaagvervanging veld 4 VVZA

-250

Toplaagvervanging veld 4 AMHC

-210

Toplaagvervanging veld 1 AFC Quick

-250

2 Toplagen HC Eemvallei

-422

Kleedkamers KVVA

-115

Kleedkamers BSC Quick

-105

Kleedkamers vv Hoogland

-290

Toplaag kunstgras CJVV veld 4

-285

Toplaag kunstgras mia veld 1 en 2

-285

Toplaag kunstgras ASC Nieuwland

-285

Toplaag kunstgras vv Hoogland

-285

Toplaag kunstgras AMHC

-210

Cultuur:

Trekkenwand Flint

-803

Monumentenzorg:

Onderhoud Onze Lieve Vrouwe Toren

-1.000

Totaal investeringen 07 Ruimtelijke ontwikkeling

-924

-811

-2.290

-1.373

-5.397

08 Wijken en wonen

Programma 08 Wijken en wonen heeft geen investeringen

09 Mobiliteit

Investeringen met een economisch nut

Projecten RSV bereikbaarheid en/of Verder

-1.500

-1.500

-1.500

Vervanging verkeersregelinstallaties

-532

-533

-533

-538

Fietsplan

-1.000

Totaal investeringen 09 Mobiliteit

-3.032

-2.033

-2.033

-538

-7.636

10 Economie en duurzaamheid

Programma 10 Economie en duurzaamheid heeft geen investeringen

11 Cultuur

Zie programma 07 Ruimtelijke ontwikkeling

12 Financiën en belastingen

Programma 12 Financiën en belastingen heeft geen investeringen

13 Bedrijfsvoering

Investeringen met een economisch nut

Huisvesting

Renovatie Stadhuis

-3.000

-18.000

-7.900

Inrichting Stadhuis

-500

-2.000

Inventaris algemene ruimten

-150

-150

-150

-150

Inventaris specifiek

-530

ICT

Autonome groei 2016

23

Autonome groei

-150

-150

-150

-150

Basisregistratie personen

187

Uitwijkvoorziening

115

-215

Enterprise storage

-900

Kantoor automatisering-servers 2016

38

Kantoor automatisering-servers

-150

-150

-150

-150

Vervanging Intranet

-178

Scanapparatuur

-150

Externe toegangsfaciliteit

166

-165

Identity en accesmanagement

-100

Vervanging servicemanagementpakket (voorheen infosystemen GAP)

-125

Mobiele telefonie

-180

Tablets

-352

Werkplekken

-1.200

-1.200

PIMS (restant)krediet naar 2018

-331

Financieel systeem

-855

Key2geintegreerd heffen

-750

Website/ cms

-246

Zaaksysteem dms

-500

Overige Centric suites

-700

-700

Overige software systemen

-584

BR Grootschalige Topografie

-244

Totaal investeringen 13 Bedrijfsvoering

-6.782

-20.762

-11.621

-3.711

-42.876

TOTAAL INVESTERINGEN

-15.948

-44.927

-24.861

-14.622

-100.357